BFZ-STK-2016/2017-0052
S4BA - kontumácia
3.kolo FC Petržalka akadémia - FK Jablonové 3:0 podľa SP čl. 82/1/b za nenastúpenie družstva FK Jablonové na stretnutie. Podľa RS čl. 3.5. bude FK Jablonové do zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 300,- €.
BFZ-STK-2016/2017-0051
S3BA - zmena termínu
Schválená zmena termínu 5.kola OFK D.Lužná - Lokomotíva DNV odohrať stretnutie 31.8.2016 o 17,00 hod. Klubu Lokomotíva DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok v zmysle RS čl.3.4 vo výške 70,- €.
BFZ-STK-2016/2017-0050
MZRL - zmena hracieho času
Schválená zmena 5.kola OFK D.Lužná - Lokomotíva DNV odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 31.8.2016, ale o 12,00 hod.
BFZ-STK-2016/2017-0049
SZRL - zmena hracieho času
Schválená zmena 5.kola OFK D.Lužná - Lokomotíva DNV odohrať stretnutie v pôvodnom termíne 31.8.2016, ale o 10,00 hod.
VIZITKA
Spoločnosť: Bratislavský futbalový zväz
Telefón: +421 903 718 450
Email: jan.farbula@futbalsfz.sk
Adresa: Súmračná 27
821 01 Bratislava
Slovensko
IČO: 30809959
DIČ: 2021394947
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
SK6402000000000182937012
Číslo účtu: 182937012/0200
Partneri
MATCH CENTERNajbližšie zápasy
stary.futbalnet.sk
webdesign © bart.sk