Disciplinárna komisia
Členovia
Anton Herhonek
Lukáš Tománek
Peter Chudina
Miroslav Bóc
Adrián Darlea
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-DK-2017/2018-0007Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA).
BFZ-DK-2017/2018-0006Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA).
BFZ-DK-2017/2018-0005Patrik Jureník /1219391/ (PŠC Pezinok, S3BA).
BFZ-DK-2017/2018-0004ŠK Bernolákovo (SBA)
BFZ-DK-2017/2018-0003ŠK Bernolákovo, S3BA).
BFZ-DK-2017/2018-0002SDM Domino Bratislava, S4BA)
BFZ-DK-2017/2018-0001Milan Miloševič /1371103/ (ŠK Tomašov, S3BA)