Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2016/2017-0291
NMŠK 1922 Bratislava ( SD3R )
NMŠK 1922 Bratislava ( SD3R ). DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie RS, čl. 2 a 5.9.1 (neprítomnosť HU na stretnutí a nedodanie RP do kabíny R pred stretnutím 19. kola s družstvom FK Šamorín-Hamuliakovo). DK žiada klub NMŠK 1922 Bratislava o doručenie písomného vyjadrenia do 19.4.2017.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2016/2017-0291
Klub: NMŠK 1922 Bratislava
Dátum zaevidovania: 16.04.2017 01:34
Stav: Nové