Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2016/2017-0293
FK Inter Bratislava, S3BA.
FK Inter Bratislava, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.276 za použitie pyrotechniky v sektore hostí a ukladá disciplinárnu sankciu – pokarhanie, podľa čl.11 DP. DK udeľuje ochranné opatrenie v príkaze, aby klub FK Inter Bratislava zabezpečil jedného usporiadateľa v sektore alebo v priestore hostí na stretnutiach, v ktorých je hosťujúcim klubom do 30.6.2017.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2016/2017-0293
Klub: FK Inter Bratislava
Dátum zaevidovania: 16.04.2017 01:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Inter Bratislava, S3BA. Berie na vedomie stanovisko klubu k U.č.276 za použitie pyrotechniky v sektore hostí a ukladá disciplinárnu sankciu – pokarhanie, podľa čl.11 DP. DK udeľuje ochranné opatrenie v príkaze, aby klub FK Inter Bratislava zabezpečil jedného usporiadateľa v sektore alebo v priestore hostí na stretnutiach, v ktorých je hosťujúcim klubom do 30.6.2017. 10 EUR 16.04.2017 01:37