Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2016/2017-0294
TJ Čunovo
Berie na vedomie podnet TJ Čunovo na rozhodcu Rastislava Hádeka a oznamuje klubu, že sťažnosť, alebo námietku na výkon rozhodcu treba adresovať na KRaD.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2016/2017-0294
Klub: TJ Čunovo
Dátum zaevidovania: 16.04.2017 01:39
Dátum vyriešenia: 16.04.2017 01:39
Stav: Vyriešené