Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2016/2017-0357
ŠK Tomašov, S3BA.
ŠK Tomašov, S3BA. DK BFZ na základe stanoviska KRaD, námietku voči popisu priestupku rozhodcu v zápise o stretnutí zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2016/2017-0357
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 13.05.2017 23:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
ŠK Tomašov, S3BA. DK BFZ na základe stanoviska KRaD, námietku voči popisu priestupku rozhodcu v zápise o stretnutí zamieta. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 13.05.2017 23:05