Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2016/2017-0358
FC Rohožník, S3BA
FC Rohožník, S3BA. Na základe správy delegáta stretnutia a vlastných zistení zo stretnutia FC Rohožník – FK Inter Bratislava začínadisciplinárne konanie voči klubu za neprimerané a tendenčné komentovanie herných situácií hlásateľa p. Stanislava Belaneca počas uvedeného stretnutia. DK BFZ dňom 12.05.2017 menovanému pozastavuje výkon funkcie hlásateľa do vyriešenia prípadu. Žiada klub o zaslanie písomného stanoviska a prijaté opatrenie, aby sa podobná činnosť hlásateľa neopakovala v termíne do 17.05.2017.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2016/2017-0358
Klub: FC Rohožník
Dátum zaevidovania: 13.05.2017 23:06
Stav: Nové