Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2016/2017-0359
ŠK Bernolákovo, SZRL.
ŠK Bernolákovo, SZRL. DK začína disciplinárne konanie voči asistentovi trénera Miroslavovi Gálovi a vedúcemu družstva Martinovi Mérymu za HNS voči delegovanej osobe po stretnutí ŠK Bernolákovo – FKP Dúbravka, odohraného dňa 10.05.2017. DK BFZ dňom 12.05.2017 pozastavuje menovaným výkon funkcie do vyriešenia prípadu a predvoláva ich na svoje zasadnutie dňa 18.5.2017 o 16,15 hod. Zároveň DK predvoláva aj zástupcu klubu ŠK Bernolákovo a rozhodcov stretnutia Dušana Olšu a Jamesa Trískala.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2016/2017-0359
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 13.05.2017 23:08
Stav: Nové