Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2016/2017-0360
FC Zohor ( MD3R )
FC Zohor ( MD3R ). DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za spôsobenie oneskoreného začiatku stretnutia (o 30.min.) v stretnutí 19. kola PSČ Pezinok – FC Zohor. DK žiada klub FC Zohor o doručenie písomného vyjadrenia v termíne do 17.05.2017.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2016/2017-0360
Klub: FC Zohor
Dátum zaevidovania: 13.05.2017 23:10
Stav: Nové