Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0001
Milan Miloševič /1371103/ (ŠK Tomašov, S3BA)
Milan Miloševič /1371103/ (ŠK Tomašov, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (40 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra).
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0001
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 17.07.2017 08:20
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Milan Milošević Milan Miloševič /1371103/ (ŠK Tomašov, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (40 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra). 10 EUR 17.07.2017 08:21
POKUTY