Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0004
ŠK Bernolákovo (SBA)
Dostavil sa zástupca klubu p. Radovan Balogh, ktorý podal vysvetlenie k neuhradenému odstupnému za hráča Adama Lukáša Lackoviča. DK žiada klub SDM DOMINO BRATISLAVA o zaslanie faktúry v zmysle uznesenia KS/19/2016 na klub ŠK Bernolákovo v hodnote 200.-€. ŠK Bernolákovo po úhrade faktúry, zašle kópiu úhrady na DK BFZ, ktorá v prípade úhrady zastaví disciplinárne konanie proti klubu.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0004
Klub: SDM Domino
Dátum zaevidovania: 28.07.2017 18:53
Dátum vyriešenia: 28.07.2017 18:53
Stav: Vyriešené