Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0005
Patrik Jureník /1219391/ (PŠC Pezinok, S3BA).
Patrik Jureník /1219391/ (PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (40 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra).
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0005
Klub: PŠC Pezinok
Dátum zaevidovania: 06.08.2017 22:21
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Jureník Patrik Jureník /1219391/ (PŠC Pezinok, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu. Žiadosti vyhovuje a podľa čl. 37/6 DP uvoľňuje pozastavenie výkonu športu (40 € + 10 € poplatok za prerokovanie – zberná faktúra). 10 EUR 06.08.2017 22:22
POKUTY