Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0006
Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA).
Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017. /10.-€/
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0006
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 14:14
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 14:15
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jakub Senaši Jakub Senáši 1253424 (ŠK Bernolákovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu DS a podľa čl. 41/1, podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS ( 1 stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 30.11.2017. /10.-€/ 10 EUR 11.08.2017 14:15