Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0007
Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA).
Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie – 3 dni od 11.8.2017, podľa DP čl. 38. Poplatok za prerokovanie 10.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0007
Klub: ŠK Tomášov
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 14:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Repáň Roman Repáň 1209347 (ŠK Tomašov, S3BA). Žiadosť o zmenu zvyšku trestu – disciplinárnej sankcie. DK rozhodla upustiť zvyšok disciplinárnej sankcie – 3 dni od 11.8.2017, podľa DP čl. 38. Poplatok za prerokovanie 10.-€. 10 EUR 11.08.2017 14:16