Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0056
FK Vajnory, S3BA.
FK Vajnory, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a doručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.45/ k nezabezpečeniu zdravotnej služby a nedôstojnému vyveseniu zástavy BFZ v stretnutí 3. kola FK Vajnory – OFK Dunajská Lužná, dňa 20.8.2017, ukladá klubu FK Vajnory disciplinárnu sankciu - Pokarhanie, podľa čl.11 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0056
Klub: FK Vajnory
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 17:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Vajnory, S3BA. DK na základe Správy delegáta zo stretnutia, Zápisu o stretnutí a doručení písomného vyjadrenia klubu / U.č.45/ k nezabezpečeniu zdravotnej služby a nedôstojnému vyveseniu zástavy BFZ v stretnutí 3. kola FK Vajnory – OFK Dunajská Lužná, dňa 20.8.2017, ukladá klubu FK Vajnory disciplinárnu sankciu - Pokarhanie, podľa čl.11 DP. Za prerokovanie zaplatí klub 10.-€. 10 EUR 09.09.2017 17:14