Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0057
FC Petržalka, S3BA.
FC Petržalka, S3BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za neuvedenie hlásateľa a video technika v ZoS 5. kola medzi družstvami FC Petržalka – ŠK Lozorno FO, dňa 30.8.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 13.09.2017.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0057
Klub: FC Petržalka
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 17:15
Stav: Nové