Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0058
OŠK Slovenský Grob, S4BA.
OŠK Slovenský Grob, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za neoprávnené čerpanie čakacej doby v zmysle SP/4 a RS čl. 5.9.1 v 4. kole medzi družstvami OŠK Slovenský Grob – SFC Kalinkovo, dňa 27.8.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu SP a RS v termíne do 13.09.2017.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0058
Klub: OŠK Slovenský Grob
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 17:16
Stav: Nové