Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0059
MFK Rusovce, S4BA.
MFK Rusovce, S4BA. DK na základe odstúpenia ŠTK začína disciplinárne konanie voči klubu za neuvedenie zdravotníka a hlásateľa v ZoS 4. kola medzi družstvami MFK Rusovce – MŠK Králová pri Senci, dňa 27.8.2017. Žiada klub o písomné vyjadrenie a stanovisko k porušeniu RS v termíne do 13.09.2017.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0059
Klub: MFK Rusovce
Dátum zaevidovania: 09.09.2017 17:17
Stav: Nové