Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0085
FK Šamorín-Hamuliakovo, (SD3R)
FK Šamorín-Hamuliakovo, (SD3R). Klub podal vyjadrenie k HNS predsedu Tibora Lengyela (hrubé urážky na rozhodcu a vyhrážanie divákov po skončení stretnutia) v 8. kole SD3R, FK Šamorín – Hamuliakovo – FC Rohožník. Ukladá menovanému predbežné ochranné opatrenie, spočívajúce v zákaze v styku s delegovanými osobami počas stretnutí, až do rozhodnutia DK, podľa čl. 19/1 a 43/1 DP.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0085
Klub: FK Šamorín - Hamuliakovo
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 00:15
Stav: Nové