Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0086
Martin Abrman, rozhodca.
Martin Abrman, rozhodca. DK predvoláva menovaného na svoje zasadnutie dňa 12.10.2017 o 16,15 hod. pre vysvetlenie jeho podania na komisiu k zápasu 5.kola prípravky skupiny A1 (PM1).
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0086
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 00:16
Stav: Nové