Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2017/2018-0150
DK berie na vedomie podnet OŠK Slovenský Grob k vystavenejfaktúre od FK Borinka.
Berie na vedomie podnet OŠK Slovenský Grob k vystavenejfaktúre od FK Borinka. DK pozýva na svoje zasadnutie dňa 15.11.2017 o 15,45 štatutárneho zástupcu FK Borinka p. Jozefa Pokorného za účelom vysvetlenia k vystaveniu faktúry.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2017/2018-0150
Klub: OŠK Slovenský Grob
Dátum zaevidovania: 11.11.2017 20:56
Stav: Nové