Komisia rozhodcov
Členovia
Juraj Pinček
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KR-2016/2017-0011Uznesenie k podnetu ŠK Bernolákovo ID 59037
BFZ-KR-2016/2017-0010Uznesenie k podnetu ŠK Bernolákovo ID 59035
BFZ-KR-2016/2017-0009Uznesenie k podaniu MFK Rusovce ID 57983
BFZ-KR-2016/2017-0008Uznesenie k podaniu MFK Rusovce ID 57982
BFZ-KR-2016/2017-0007Uznesenie k sťažnosti FC Rohožník ID 55442
BFZ-KR-2016/2017-0006Rozhodnutie KRaD BFZ
BFZ-KR-2016/2017-0005Uznesenie k podnetu FK Jablonové ID 54234
BFZ-KR-2016/2017-0004Uznesenie k podaniu FK Vajnory ID 53256
BFZ-KR-2016/2017-0003Uznesenie k podaniu FC Malacky ID 51900
BFZ-KR-2016/2017-0002Uznesenie k podaniu PŠC Pezinok ID 51642
BFZ-KR-2016/2017-0001Predbežné uznesenie k podaniu FK Rača Bratislava ID 50985