Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0009
Uznesenie k podaniu MFK Rusovce ID 57983
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu prijala platné uznesenie k podaniu MFK Rusovce ID 57982. Podanie ID 57983 bolo vzhľadom na skutočnosti, ktoré sú v ňom uvedené a ktoré treba zo strany klubu dokázať, odovzdané na riešenie Disciplinárnej komisii Bratislavského futbalového zväzu.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0009
Klub: MFK Rusovce
Dátum zaevidovania: 22.10.2016 10:48
Dátum vyriešenia: 22.10.2016 10:49
Stav: Vyriešené