Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0011
Uznesenie k podnetu ŠK Bernolákovo ID 59037
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu prerokovala obsah podania ŠK Bernolákovo ID 59037. Žiadosť o vetovanie rozhodcu M. Kalmára nespĺňa podmienky podľa čl. 7 Rozpisu súťaží BFZ (nie je odôvodnená, nie sú v nej uvedené žiadne konkrétne fakty týkajúce sa stretnutia MZRL ŠK Šenkvice - ŠK Bernolákovo). Preto ju neakceptuje.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0011
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 30.10.2016 08:45
Dátum vyriešenia: 30.10.2016 08:48
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Poplatok podľa Rozpisu súťaží, čl. 12 za prerokovanie podania na komisiu. 10 EUR 30.10.2016 08:48