Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0012
Uznesenie k podnetu MŠK Iskra Petržalka ID 62693
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ sa na svojom zasadnutí dňa 31.3.2017 zaoberala podnetom MŠK Iskra Petržalka. Pozvala na zasadnutie rozhodcu stretnutia MŠK Iskra Petržalka - FK Rača Bratislava T. Marettu. Rozhodca podľa svojho tvrdenia nezaznamenal po skončení stretnutia žiadny úmysel resp. zámer nahlásiť zranenie hráča ktoréhokoľvek družstva. Hráč D21 Nikolas Baňař odohral v stretnutí 80 minút (pre MD3R je to za štandardných okolností celé stretnutie). Rozhodca si nebol vedomý toho, že by uvedený hráč musel v priebehu stretnutia odstúpiť pre zranenie. Ďalšie skutočnosti uvedené v podnete nie je možné nijakým spôsobom overiť, keďže komisii nebol doručený oficiálny ani neoficiálny videozáznam. Žiadosť o zhovievavosť komisie (pri posudzovaní priestupku vylúčeného hráča) je irelevantná, keďže komisia nemá žiadnu kompetenciu udeľovať disciplinárne tresty. S výkladom Pravidiel futbalu zo strany autora podnetu (za aké priestupky sa má udeliť ČK) sa komisia nemôže stotožniť, keďže pojem likvidačný zákrok sa v pravidlách nevyskytuje a z právneho hľadiska by sa ani vyskytovať nemohol. Podnet ako celok uzatvára komisia ako neopodstatnený.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0012
Klub: MŠK Iskra Petržalka
Dátum zaevidovania: 01.04.2017 22:26
Dátum vyriešenia: 01.04.2017 22:55
Stav: Vyriešené