Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0013
Uznesenie k podnetu OŠK Slovenský Grob ID 63203
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 7.4.2017 zaoberala podnetom OŠK Slovenský Grob, ktorý v súlade s RS považuje za sťažnosť na výkon rozhodcu. Na základe správy pozorovateľa rozhodcov, zhliadnutia videozáznamu a po vypočutí rozhodcu považuje rozhodnutie rozhodcu za správne a podnet za neopodstatnený.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0013
Klub: OŠK Slovenský Grob
Dátum zaevidovania: 09.04.2017 00:05
Dátum vyriešenia: 09.04.2017 00:06
Stav: Vyriešené