Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0014
Uznesenie k podnetu TJ Čunovo ID 64506
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa podnetom (sťažnosťou) TJ Čunovo zaoberala na svojom zasadnutí dňa 21.4.2017. Po oboznámení sa so správou pozorovateľa rozhodcov a zhliadnutí situácie zo 74´ na videozázname konštatovala, že rozhodca mal nariadiť pokutový kop v prospech družstva TJ Čunovo bez nutnosti udelenia osobného trestu. Voči rozhodcovi bolo prijaté opatrenie v súlade s internými pravidlami komisie.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0014
Klub: TJ Čunovo
Dátum zaevidovania: 21.04.2017 22:09
Dátum vyriešenia: 21.04.2017 22:11
Stav: Vyriešené