Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0015
Uznesenie k podaniu ŠK Šenkvice ID 66950
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 5.5.2017 zaoberala podnetom ŠK Šenkvice - sťažnosťou na udelenie OT-ČK (po 2. ŽK) hráčovi H3 Denisovi Dugovičovi (kapitánovi družstva) bezprostredne po skončení stretnutia 24. kola SD3R NMŠK 1922 Bratislava - ŠK Šenkvice. Oboznámila sa so zápisom o stretnutí, osobitným vyjadrením rozhodcu a vyžiadala si podrobné písomné stanovisko oboch asistentov rozhodcu. Videozáznam zo stretnutia nebol komisii doručený. Na základe uvedených dokumentov považuje postup rozhodcu za správny a sťažnosť ŠK Šenkvice za neopodstatnenú.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0015
Klub: ŠK Šenkvice
Dátum zaevidovania: 08.05.2017 23:17
Dátum vyriešenia: 08.05.2017 23:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 08.05.2017 23:19