Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2016/2017-0016
Uznesenie k podaniu M. Vašša ID 66955
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ považuje podnet za vyriešený prijatím uznesenia ID 91269 k podnetu ŠK Šenkvice.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2016/2017-0016
Dátum zaevidovania: 08.05.2017 23:24
Dátum vyriešenia: 08.05.2017 23:24
Stav: Vyriešené