Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0001
Uznesenie k podaniu CFK Pezinok - Cajla ID 77349
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ sa oboznámila so skutočnosťami uvedenými v zápise rozhodcu a správe pozorovateľa rozhodcov. Na základe popisu situácie s nariadením pokutového kopu, ošetrovaním hráča H9 a jeho následným úmyslom opustiť HP, aby mohol byť vystriedaný, konštatuje, že R nesprávne aplikoval pravidlá futbalu, jeho postup v danej situácii bol zmätočný a sám si ju skomplikoval. Hráč H9 sa nesprával nešportovo a OT-ŽK (v uvedenom stretnutí bola 2., nasledovala ČK) mu bola udelená nesprávne.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0001
Klub: CFK Pezinok - Cajla
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 18:34
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 18:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
V podaní nie je jasne uvedené, že ide o sťažnosť na výkon (rozhodnutie) rozhodcu. V prípade, že by klub charakterizoval podanie ako sťažnosť a táto bola by vyhodnotená ako opodstatnená, žiadny poplatok by sa negeneroval (čl. 8.1 RS BFZ). 10 EUR 31.08.2017 18:45