Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0002
Uznesenie k podnetu TJ Záhoran Jakubov ID 78910
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ po oboznámení sa so správou pozorovateľa rozhodcov a zhliadnutí videozáznamu konštatovala, že rozhodnutie rozhodcu neprerušiť hru a nenariadiť pokutový kop bolo správne. Nedošlo k porušeniu pravidiel futbalu brániacim hráčom ŠK Vrakuňa; zahratie lopty rukou bolo neúmyselné.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0002
Klub: TJ Záhoran Jakubov
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 23:18
Dátum vyriešenia: 29.09.2017 23:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 29.09.2017 23:19