Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0003
Uznesenie k sťažnosti ŠK Závod ID 79154
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ po oboznámení sa so správou delegáta stretnutia a pozorovateľa rozhodcov, prerokovaní jednotlivých bodov sťažnosti so zainteresovanými členmi rozhodcovského tímu a s delegátom stretnutia / pozorovateľom rozhodcov a zhliadnutí videozáznamu prijala nasledujúce uznesenie (body sa uvádzajú chronologicky): 1. Pred gólom družstva FC Malacky v 28´ nedošlo k žiadnemu zahratiu lopty rukou zo strany hráča uvedeného družstva. 2. Situáciu pred dosiahnutím 2. gólu družstva FC Malacky v 72´ posúdil AR1 v správnom pozičnom postavení správne; k žiadnemu porušeniu pravidla XI nedošlo. 3. Upozornenie ŠK Závod na identitu hráča, ktorý po vylúčení ich brankára prevzal jeho funkciu, je korektné. Rozhodca pri zaznamenaní si čísla tohto hráča pochybil a nesprávne číslo následne uviedol aj delegát stretnutia vo svojej správe. 4. Z videozáznamu sa nedá jednoznačne posúdiť, či si charakter priestupku hráča H17 v 85´ vyžadoval udelenie ŽK. Rozhodca bol však blízko uvedenej situácie, videl ju a hráčom súpera poskytol výhodu v hre (signalizoval ju v súlade s pravidlami futbalu). Na základe toho považuje komisia toto rozhodnutie za správne. 5. Situáciu pred dosiahnutím 3. gólu družstva FC Malacky posúdil AR1 v správnom pozičnom postavení správne; k žiadnemu porušeniu pravidla XI nedošlo. Na základe vyhodnotenia významných bodov sťažnosti ako neopodstatnených považuje komisia za neopodstatnenú aj sťažnosť ako celok.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0003
Klub: ŠK Závod
Dátum zaevidovania: 29.09.2017 23:42
Dátum vyriešenia: 29.09.2017 23:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 29.09.2017 23:48