Športovo-technická komisia
Členovia
Igor Kočický
Vladimír Ondrušek
Marianna Orlíková
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-STK-2016/2017-0171SZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0170MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0169SZRL - zmena HČ
BFZ-STK-2016/2017-0168MZRL - zmena HČ
BFZ-STK-2016/2017-0167S3BA - zmena HČ
BFZ-STK-2016/2017-0166MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0165SZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0164SD3R - odhlásenie družstva
BFZ-STK-2016/2017-0163MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0162SZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0161MZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0160MZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0159MD3R - odhlásenie družstva
BFZ-STK-2016/2017-0158MZRL - zmena hracieho času
BFZ-STK-2016/2017-0157SZRL - zmena hracieho času
BFZ-STK-2016/2017-0156SZRL - zmena hracieho času
BFZ-STK-2016/2017-0155Zmena termínu PMA1 - storno
BFZ-STK-2016/2017-0154Zmena termínu PMB1 - storno
BFZ-STK-2016/2017-0153SZRL - zmena termínu 25.kola
BFZ-STK-2016/2017-0152MZRL - zmena termínu 25.kola
BFZ-STK-2016/2017-0151MZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0150SZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0149Zmena termínu PMC - storno
BFZ-STK-2016/2017-0148Zmena termínu 19.kola
BFZ-STK-2016/2017-0147MD3R - zmena termínu 17.kolo
BFZ-STK-2016/2017-0146MD3R - zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0145S4BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0144MD3R - zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0143MD3R - zmena termínu 26.kola
BFZ-STK-2016/2017-0142MD3R - zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0141Zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0140SD3R - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0139MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0138MD3R - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0137MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0136SZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0135SD3R - kontumácia 19.kola
BFZ-STK-2016/2017-0134S3BA - zmena termínu 22.kola
BFZ-STK-2016/2017-0133MD3R, SZRL+MZRL - zmeny termínov
BFZ-STK-2016/2017-0132SD3R - zmena termínu 23.kola
BFZ-STK-2016/2017-0131MD3R - zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0130S3BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0129MD3R - zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0127MD3R - zmena termínu 15.kola - zamietnuté
BFZ-STK-2016/2017-0126S4BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0125MD3R - zmena termínu 15.kola
BFZ-STK-2016/2017-0124S4BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0123S4BA - dohrávané stretnutie 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0122S3BA - zmena termínu 21.kola