Športovo-technická komisia
Členovia
Igor Kočický
Vladimír Ondrušek
Marianna Orlíková
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-STK-2016/2017-0194S3BA - zmena HČ 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0193S3BA - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0192MD3R - zmena HČ
BFZ-STK-2016/2017-0191S4BA - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0190MZRL - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0189SZRL - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0188MD3R - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0187MD3R - zmena termínu 26.kola
BFZ-STK-2016/2017-0186S3BA - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0185S4BA - kontumácia v 25.kole
BFZ-STK-2016/2017-0184S4BA - zmena termínu 28.kola
BFZ-STK-2016/2017-0183SD3R - kontumácia v 25.kole
BFZ-STK-2016/2017-0182S3BA - zmena termínu 29.kola
BFZ-STK-2016/2017-0181MD3R - zmena hracieho času 23.kola
BFZ-STK-2016/2017-0180S4BA - oprava strelca gólu
BFZ-STK-2016/2017-0179SD3R - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0178S4BA - kontumácia 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0177MD3R - zmena termínu 26.kola
BFZ-STK-2016/2017-0176Pohár BFZ - 1.kolo - kontumácia
BFZ-STK-2016/2017-0175S3BA - zmena termínu 27.kola
BFZ-STK-2016/2017-0174MD3R - zmena termínu 20.kolo
BFZ-STK-2016/2017-0173MD3R - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0172S3BA - zmena termínu 26.kolo
BFZ-STK-2016/2017-0171SZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0170MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0169SZRL - zmena HČ
BFZ-STK-2016/2017-0168MZRL - zmena HČ
BFZ-STK-2016/2017-0167S3BA - zmena HČ
BFZ-STK-2016/2017-0166MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0165SZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0164SD3R - odhlásenie družstva
BFZ-STK-2016/2017-0163MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0162SZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0161MZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0160MZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0159MD3R - odhlásenie družstva
BFZ-STK-2016/2017-0158MZRL - zmena hracieho času
BFZ-STK-2016/2017-0157SZRL - zmena hracieho času
BFZ-STK-2016/2017-0156SZRL - zmena hracieho času
BFZ-STK-2016/2017-0155Zmena termínu PMA1 - storno
BFZ-STK-2016/2017-0154Zmena termínu PMB1 - storno
BFZ-STK-2016/2017-0153SZRL - zmena termínu 25.kola
BFZ-STK-2016/2017-0152MZRL - zmena termínu 25.kola
BFZ-STK-2016/2017-0151MZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0150SZRL - zmena termínu 24.kola
BFZ-STK-2016/2017-0149Zmena termínu PMC - storno
BFZ-STK-2016/2017-0148Zmena termínu 19.kola
BFZ-STK-2016/2017-0147MD3R - zmena termínu 17.kolo
BFZ-STK-2016/2017-0146MD3R - zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0145S4BA - zmena termínu 21.kola