Športovo-technická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-STK-2016/2017-0129MD3R - zmena termínu 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0127MD3R - zmena termínu 15.kola - zamietnuté
BFZ-STK-2016/2017-0126S4BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0125MD3R - zmena termínu 15.kola
BFZ-STK-2016/2017-0124S4BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0123S4BA - dohrávané stretnutie 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0122S3BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0121S3BA - zmena termínu 19.kola
BFZ-STK-2016/2017-0120S3BA - zmena termínu 19.kola
BFZ-STK-2016/2017-0119SZRL - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0118MZRL - zmena termínu 30.kola
BFZ-STK-2016/2017-0117SD3R - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0116SZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0115MZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0114SZRL - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0113S3BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0112S4BA - Jablonové
BFZ-STK-2016/2017-0110S3BA - zmena termínu 22.kola
BFZ-STK-2016/2017-0109MZRL - zmena termínu 26.kola
BFZ-STK-2016/2017-0108SZRL - zmena termínu 26.kola
BFZ-STK-2016/2017-0107SD3R - zmena hracieho času 19.kola
BFZ-STK-2016/2017-0106SD3R - zmena hracieho času 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0105S4BA - zmena ihriska 17.kola
BFZ-STK-2016/2017-0104SD3R - odhlásenie zo súťaže
BFZ-STK-2016/2017-0103SZRL - zmena termínu 28.kola
BFZ-STK-2016/2017-0102MZRL - zmena termínu 28.kola
BFZ-STK-2016/2017-0101MD3R - FC Zohor
BFZ-STK-2016/2017-0100MZRL - zmena termínu 26.kola
BFZ-STK-2016/2017-0099SZRL - zmena termínu 26.kola
BFZ-STK-2016/2017-0098S3BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0097S3BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0096MD3R - PŠC Pezinok
BFZ-STK-2016/2017-0095MD3R - zmena termínu 23.kola
BFZ-STK-2016/2017-0094S3BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0093SD3R - odhlásenie zo súťeže
BFZ-STK-2016/2017-0092S3BA - zmena termínu 21.kola
BFZ-STK-2016/2017-0091SD3R - schválená zmena ihriska
BFZ-STK-2016/2017-0090S3BA - schválená zmena ihriska
BFZ-STK-2016/2017-0088Pohár BFZ - zmena termínu
BFZ-STK-2016/2017-0087S3BA - odpoveď KRaD na sťažnosť
BFZ-STK-2016/2017-0086MZRL - zmena ihriska
BFZ-STK-2016/2017-0085SZRL - zmena ihriska
BFZ-STK-2016/2017-0084SZRL+MZRL zmena hracieho času
BFZ-STK-2016/2017-0083S3BA - zmena hracieho dňa
BFZ-STK-2016/2017-0082SD3R - zmena hracieho dňa a času
BFZ-STK-2016/2017-0081S3BA - zmena hracieho dňa
BFZ-STK-2016/2017-0080S3BA - odpoveď KRaD na sťažnosť