Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2016/2017-0185
S4BA - kontumácia v 25.kole
Kontumuje stretnutie 25.kola ŠK Vrakuňa Ba – FK Jablonové 3:0 podľa SP čl.11/2 s použitím čl.82/1/b (nenastúpenie družstva FK Jablonové na stretnutie). Podľa RS čl. 3.5. bude FK Jablonové do mesačnej zbernej faktúry zahrnutá poriadková pokuta vo výške 300,- €.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2016/2017-0185
Klub: FK Jablonové
Dátum zaevidovania: 13.05.2017 23:39
Dátum vyriešenia: 13.05.2017 23:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Kontumácia 25.kola S4BA 300 EUR 13.05.2017 23:39