Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2017/2018-0038
MZRL - kontumácia v 3.kole
Kontumuje 3.kolo ŠK Sv.Jur - Lok. DNV v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 3:0 podľa SP čl.11/2. FK DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150,- €.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2017/2018-0038
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 19:04
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 19:05
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
nenastúpenie na stretnutie - RS čl.3.5 150 EUR 31.08.2017 19:05