Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2017/2018-0039
SZRL - kontumácia v 4.kole
Lok. DNV - ŠK Šenkvice v zmysle SP čl.82/1/b, so skóre 0:3 podľa SP čl.11/2. FK DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.5 vo výške 150,- €.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2017/2018-0039
Klub: Lokomotíva Devínska Nová Ves
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 18:39
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 18:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
RS čl.3.5 150 EUR 07.09.2017 18:41