Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2017/2018-0046
SD3R - zmena hracieho dňa v 8.kole
Schválená zmena hracieho dňa 8.kolo ŠK Šenkvice - MŠK Senec 30.9.2017 o 13,00 hod. Klubu ŠK Šenkvice bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok podľa RS čl.3.4 vo výške 30,- €.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2017/2018-0046
Klub: ŠK Šenkvice
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 19:51
Dátum vyriešenia: 21.09.2017 19:52
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
preloženie stretnutia 8.kola SD3R 30 EUR 21.09.2017 19:52