Komisia mládeže
Členovia
Pavel Príkopa
Alexander Teleky
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KM-2017/2018-0055zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0043zmena poradia stretnutí
BFZ-KM-2017/2018-0040zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2017/2018-0032zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0031zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2017/2018-0030zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2017/2018-0029zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2017/2018-0028zmena ohriska, hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0027odloženie stretnutia
BFZ-KM-2017/2018-0026odloženie stretnutia
BFZ-KM-2017/2018-0025odloženie stretnutia
BFZ-KM-2017/2018-0024striedavý štart hráča
BFZ-KM-2017/2018-0023striedavý štart hráča
BFZ-KM-2017/2018-0022zmena poradia stretnutí
BFZ-KM-2017/2018-0021zmena poradia stretnutí
BFZ-KM-2017/2018-0019zmena termínov stretnutí
BFZ-KM-2017/2018-0018zmena termínov stretnutí
BFZ-KM-2017/2018-0017zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0016zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0015zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0014zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0011zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0008zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2017/2018-0007zmena hracieho dňa a času