Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KM-2016/2017-0130kolízia stretnutí
BFZ-KM-2016/2017-0129zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2016/2017-0128zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2016/2017-0127zmena ihriska
BFZ-KM-2016/2017-0124zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0123zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0120zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0119oprava hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0118zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0113zmena hracej plochy
BFZ-KM-2016/2017-0112zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2016/2017-0111zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0110zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0104poriadková pokuta
BFZ-KM-2016/2017-0100zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0099zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0098zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0097zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0096zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0095zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0094odloženie stretnutia
BFZ-KM-2016/2017-0093zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0092zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0091zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0090zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0089zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0088zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0087zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0086zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0084zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0081zmena hracieho dňa a času