Komisia mládeže
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KM-2016/2017-0104poriadková pokuta
BFZ-KM-2016/2017-0100zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0099zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0098zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0097zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0096zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0095zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0094odloženie stretnutia
BFZ-KM-2016/2017-0093zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0092zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0091zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0090zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0089zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0088zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0087zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0086zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0084zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0081zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0080zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0079zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0078zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0077zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0076zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0073zmena hracieho času
BFZ-KM-2016/2017-0072zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0068zmena ihriska
BFZ-KM-2016/2017-0065zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0064zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0063zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0061zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0060zmena hracieho dňa a času
BFZ-KM-2016/2017-0059zmena hracieho dňa a času