Komisia mládeže
Členovia
Pavel Príkopa
Alexander Teleky
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KM-2017/2018-0109zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0089zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0078odhlásenie družstva zo súťaže
BFZ-KM-2017/2018-0076neodohraté stretnutie
BFZ-KM-2017/2018-0071neodohraté stretnutie
BFZ-KM-2017/2018-0067zmena hracieho času
BFZ-KM-2017/2018-0066odhlásenie družstva zo súťaže