Komisia mládeže
BFZ-KM-2016/2017-0154
zmena
Dohoda FK: PMC -18.kolo FKP Dúbravka Bratislava - ŠK Vrakuňa Bratislava sa odohrá 26.4. o 17.30 hod. ŠK Vrakuňa Bratislava bude do mesčnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20 Euro / RS čl.3.4 /
Rozhodnutie: BFZ-KM-2016/2017-0154
Dátum zaevidovania: 19.04.2017 13:07
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena termínu stretnutia 20 EUR 19.04.2017 13:09