Komisia mládeže
BFZ-KM-2016/2017-0189
zmena
PRPK - 25.kolo : stretnutie Slovan Viničné - OŠK Slovenský Grob sa odohrá 4.6. o 11.00 hod. OŠK Slovenský Grob bude do mesačnej zbernej faktúry zahrnutý poplatok 20 Euro / RS čl.3.4 /
Rozhodnutie: BFZ-KM-2016/2017-0189
Dátum zaevidovania: 17.05.2017 19:21
Dátum vyriešenia: 17.05.2017 19:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena termínu stretnutia - RS čl.3.4 20 EUR 17.05.2017 19:22