Komisia mládeže
BFZ-KM-2017/2018-0001
úpravy hracích časov
Jednotlivé úpravy hracích časov budú zohľadnené vo vylosovaní
Rozhodnutie: BFZ-KM-2017/2018-0001
Klub: TJ Záhoran Jakubov
Dátum zaevidovania: 04.08.2017 22:04
Stav: Nové