Komisia mládeže
BFZ-KM-2017/2018-0047
oznam
KM berie na vedomie súhlas FC Malacky
Rozhodnutie: BFZ-KM-2017/2018-0047
Klub: FC Malacky
Dátum zaevidovania: 11.09.2017 23:05
Dátum vyriešenia: 11.09.2017 23:06
Stav: Vyriešené