Komisia mládeže
BFZ-KM-2017/2018-0079
podnet
KM berie na vedomie podnet ŠK Závod a bude sa ním zaoberať po obdržaní stanoviska TJ Veľké Leváre
Rozhodnutie: BFZ-KM-2017/2018-0079
Klub: ŠK Závod
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 07:20
Dátum vyriešenia: 12.10.2017 07:21
Stav: Vyriešené