Sekretariát BFZ

Sekretariát BFZ
Tabuľka
Meno Funkcia Email Telefón
Ján Farbula Vedúci sekretár BFZ jan.farbula@futbalsfz.sk 0903/ 718 450
Pavel Príkopa sekretár a matrikár BFZ pavel.prikopa@futbalsfz.sk 0903/ 718 455
Michal Kováč Regionálny tréner SFZ za BFZ michal.koac@futbalsfz.sk 0902/ 937 031
Zväzové novinky