KRaD

Tabuľka
Meno Funkcia Email Telefón
Ivan Kružliak st. Predseda komisie kruzliakivan@gmail.com
Pavol Páchnik podpredseda komisie pachnik@gmail.com školský a pravidlový úsek
Jozef Keller podpredseda komisie j.keller@auxilius.sk technický úsek
Peter Likavský sekretár komisie peter.likavsky@gmail.com
Vladimír Smolák člen komisie vladi.smolak@gmail.com úsek delegátov
Jozef Pavlík člen komisie jozefpavlik8@gmail.com obsadzovací úsek
Michal Smolák člen komisie misosmolak@gmail.com súťažný úsek (seniori)
Juraj Pinček člen komisie pincek.j@centrum.sk súťažný úsek (mládež)
Peter Bóllo člen komisie peter.bollo@jci.com organizačný úsek
Ivan Kružliak ml. člen komisie ivankruzliak@gmail.com úsek Talent - mentor
Zväzové novinky