Trénersko - metodická komisia

Meno Funkcia Email Telefón
Michal Salenka Predseda TMK BFZ michal.salenka@minv.sk 0904 146 985
Michal Kováč Podpredseda TMK BFZ michal.kovac@futbalsfz.sk 0902 937 031
Dušan Jacko Vedúci úseku analýzy súťaží
Ivan Kolembus Úsek analýzy súťaží
Vladimír Gála Reprezentačný úsek
Martin Hasprún Vzdelávací úsek
Milan Gabura Úsek analýzy súťaží
Alexandra Števanáková Úsek analýzy súťaží
Peter Kopúň Vzdelávací úsek
Branislav Petrovič Úsek pre ženský futbal
Justín Javorek Čestný predseda TMK
Igor Bôbik Reprezentačný úsek
Zväzové novinky