Komisia mládeže BFZ

Meno Funkcia Email Telefón
Alexander Teleky Predseda KM BFZ a.teleky@chello.sk 0944 089 500
Pavel Príkopa Podpredseda pavel.prikopa@futbalsfz.sk 0903 718 455
Dušan Noga
Ivan Konečný
Róbert Polakovič
Dušan Černay
Martin Hrmo
Richard Savčinský
Zväzové novinky