Komisia ženského futbalu

Meno Funkcia Email telefón
Martin Orlický Predseda KŽF BFZ orlicky.martin@gmail.com 0904 401 065
Roman Jasovský Podpredseda KŽF BFZ
Ivana Balážiková člen
Martina Horváthová člen
Zväzové novinky