Matričná komisia

Meno Funkcia Email Telefón
Branislav Straka Predseda MK BFZ straka@bratislava - rusovce.sk 0904 129 355
Pavel Príkopa Podpredseda MK BFZ pavel.prikopa@futbalsfz.sk 0903 718 455
Alexander Berkovič člen
Boris Šimonič člen
Emil Stranianek
Zväzové novinky