Legislatívno - právna komisia

Meno Funkcia Email Telefón
Ján Cirák Predseda LPK BFZ
Milan Roman člem
Miroslav Hlivák člen
Žaneta Surmajová člen
Zväzové novinky